Gebouwen

Buildings

"Benedenstad" Nijmegen

Reconstructie van het stratenplan met sociale woningen in vijf bouwfasen (1980-85)

"Benedenstad" Nijmegen

Reconstruction of the street pattern with social housing in five stages (1980 - 1985).

"Plein" Schijndel

74 premie 68 bejaardenwoningen (1988)

"Plein" Schijndel

74 premium homes and 68 elderly housing

Buitenplaats "de Zomp"

Buitenplaats "de Zomp", Overasselt (2000)

Country estate "de Zomp"

Country estate "de Zomp" Overasselt (2000)

Grootstalselaan Nijmegen

104 appartementen op parkeerkelder (2001)

Grootstalselaan Nijmegen

104 appartments upon a parking strip (2001)

Kasteel Arcen

Restauratie en inrichting Kasteel, bijgebouwen en oranjerie (1988)

Arcen Castle

Outbuildings and orangery, restoration, and arranging exhibition area and restaurant (1988)

Kerkje van Persingen

Restauratie kerkvloer en reconstructie gerfkamer (1997)

Church of Persingen

Restoration church floor, and reconstruction sacristy (1997)

Martinitoren Gennep

Restauratie en inrichten expositieruimte (2010)

Martini tower Gennep

Restoration and design exhibition area (2010)