Modellen en meubels

Models and furniture

Studiemodel van de bovenkerk van de Abdij te Vaals

Met gewijzigde verhoudingen, namelijk 3:7 in plaats van 2:5+ (1972)

Study model of the upper church Abbey Vaals

With changed proportions, namely 3:7 insted of 2:5+ (1972)

Speelgoed (1978)

Oorspronkelijk ontworpen als Speelgoed (1978); later gebruikt als demonstratiemodel voor de ontwikkeling van de Stedebouwkundige ruimte

Toys (1978)

Designed as toys (1978), laterly used as demonstration model for the development of urban space.

Tuinmeubel (hoogte 56 cm)

Passend bij een zitbank (2009)

Garden furniture (height 56 cm)

Aproppriate to a bench (2009)

Bankje (hoogte 31 cm)

Passend bij "Bosscheschool" meubilair (1978)

Small bench (height 31 cm)

Matching with the "Bosschescchool" furniture (1978)

Peuterbroekje met Galgjes (2007)

Samengesteld uit vier panden, met links drie gelijke en rechts drie ongelijke maten

Todler pants

Composed of four panels, to the left three equal and to the right three unequal measures (2007)